Arrey,Meri naam Selvie Revirani hai

Main Sukaabumee Mein Rahata hoon

Meri Shaik kitabeen padhana hai

Aur Kridawisata Mein main angrejee ke kshetr Mein padhata Hoon

 

Mujhe ke bare men ki sab hai

Shukriya